ภ– ่าภ¢ ๠€ มีภ¢ ภ™ à¸à¸ ™ ภ„ว่ำ๠€ ภ¥ ่ภ™ ๠€ ภม ส์ ๠• ภ”ป ภ¥ ิ๠‰ ภ™ à